” الفباى عشق “

همیشه برام حرفای تازه داشت
نگاهش به دنیا برام تازه بود
توو قلبش  به جز حس مسئولیت
یه دلسوزیِ بیش از اندازه بود

الفبای عشقو به من یاد داد
به من یاد داد عشقو باور كنم
یه راه جدیدی به روم باز كرد
بتونم خودم رو قوی تر کنم

بااین كه یه وقتایی سخ (ت) می گرفت
ازش خاطرات خوشی یادمه
نگاهم به دنیا رو تغییر داد
همیشه برام فرق داشت با همه

صداش تا همیشه توی گوشمه
حواسم به درسایی که داده هست
ازش خیلی ممنونم و راضى ام
مسیر منو روو به بیراهه بست

با تاريخ  و جغرافیای دلش
تموم سئوالامو پاسخ مى داد
سرِ امتحاناى این زندگی
مگه میشه درساشو یادم نیاد

بااینکه یه وقتایی سخ (ت) مى گرفت
ازش خاطرات خوشی یادمه
نگاهم به دنیا رو تغییر داد
همیشه برام فرق داشت با همه

ترانه سرا : مه شاد عرب