” ستايش “

ترانه ستایش با صدای شويراد

بلند شو وايسا دختر


خدا قهرش گرفته


تجاوز، ننگ و نيرنگ


اينا حرفاى مفته

تو پاكى مثل گلبرگ


ولى مردم مريضن


ستايش ها زيادن


تا وقتى چشما هيزن

بلند شو دخترِ خوب


عروسكهات چى مى شن


حواست باشه دختر


كه گرگا شكلِ ميشن

همه دور و برى ها


همه همسايه هامون


چقد دشمن زياده


چقد سخته برامون

چقد سخته برامون آدميت


گذشته دوره ى مردونگى ها


ديگه هيشكى به هيشكى نيست انگار


عجيبه رسمِ اين روزاى دنيا

اتانازى برامون خوبه وقتى


مرض هامون ديگه درمون ندارن


همه ابرا سياهن رو سرِ ما


ولى يك قطره هم بارون ندارن

ستايش دخترِ چل گيسِ خواهر


ستايش خونِ رگ هاى برادر


ستايش دخترِ معصوم بابا


ستايش از غمت مى ميره مادر